אני מאמין שראש עירית נהריה

לעומתך - מערכת החוק והמשפט

בדקה, חקרה, והחליטה אחרת. אישית - אני מעדיף לקבל את החלטתם, ולא את דבריו של מי שכותב "אני מאמין" ש... (בטח לא למי שמעתיק תמונות של אחרים ומצרף אותם להודעתו
)
 
טפל בעצמך

תרופות נגד פרנויה נמצאות אצל הפסיכיאטר שלך וזו לא בושה לבקש... מעניין גם שבית המשפט והמשטרה והפרקליטות החליטו נגדו ולמרות זאת אתה מתעקש על צדקתו.
 
למעלה