אני מאחל לרב עובדיה שאמר את הדבר

אני מאחל לרב עובדיה שאמר את הדבר

הזה שגורלו לא יהיה יותר טוב מגורלם של האומללים הצדיקים שנספו בשואה הגהנום טוב מדי בשבילו
 
למעלה