אני מאד מקווה שהממשלה תחייב את כל המטיילים מנפאל

למעלה