אני לא מאמין בבנקים. ואת\ה?

Brendan

New member
אני לא מאמין בבנקים. ואת\ה?

"המשק הישראלי נמצא במיתון מתמשך, והבנקאות, ששלובה במשק, מושפעת מכך וסופגת הפסדי אשראי ניכרים. יחד עם זאת, מערכת הבנקאות בישראל איתנה דיה לספוג זאת, והיא גורם מייצב במשק, ומסייעת לו להתמודד עם הקשיים. אין זה דבר מובן מאליו, אלא תוצאה של הערכות של מערכת הבנקאות ושל הפיקוח על הבנקים - בעיקר במה שקשור לשיפור הלימות ההון והנחישות באכיפת הוראות הפיקוח לפיזור סיכוני האשראי." (דברי המשנה למפקח על הבנקים - יואב להמן, בכנס בנושא בנקאות) כמו-כן טוען מר להמן, בהודעה לעיתונות שפורסמה היום, כי "צפויים שנויים מבניים בענף הבנקאות כמו מיזוגים של בנקים, שנויי בעלות, אולי גם ללא גרעיני שליטה (לכשתושלם החקיקה בנושא), ובתחומי הפעילות הבנקאית." מה דעתכם? האם העובדה ש-"מערכת הבנקאות בישראל איתנה דיה לספוג זאת, והיא גורם מייצב במשק, ומסייעת לו להתמודד עם הקשיים" עולה בקנה אחד עם: "צפויים שנויים מבניים בענף הבנקאות כמו מיזוגים של בנקים, שנויי בעלות"?
 
למעלה