אני לא היה בבלוגי עד יום ראשיון חסמ

אני לא היה בבלוגי עד יום ראשיון חסמ

חסמו אותי בכלל שרשמתי למשהו אתר
 
למעלה