אני יודע שהרב נחמן מברסלב לא

דוד1000

New member
אני יודע שהרב נחמן מברסלב לא

אוהב לפרסם ראיות לאמיתות התורה. אבל אם הוא היה יודע על הראיה הזאת הוא היה מצווה עליכם לפרסם אותה. ראיה לאמיתות התורה. בס"ד כך כתוב בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך-האש, כאשר-שמעת אתה--ויחי. או הניסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים: ככול אשר-עשה לכם ה' אלוקיכם, במצריים--לעיניך. "אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן-השמיים השמיעך את-קולו, לייסרך; ועל-הארץ, הראך את-אישו הגדולה, ודבריו שמעת, מתוך האש. ותחת, כי אהב את-אבותיך, ויבחר בזרעו, אחריו; ויוציאך בפניו בכוחו הגדול, ממצריים. להוריש, גויים גדולים ועצומים ממך--מפניך; להביאך, לתת-לך את-ארצם נחלה--כיום הזה. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל-הארץ מתחת: אין, עוד. (דברים ד, ל"ב-ל"ט) http://www.mechon-mamre.org/i/t/k/k0504.htm מטרתן של מכות מצרים. http://www.tora.us.fm/tnk1/tora/jmot/mkot_xinuk.html http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=2959 כל העולם כל היקום. זה הפרוש. אין בכל היקום אין עוד מלבדו. והוא ענין הכתוב (ירמיה כג, כד) "ירמיהו פרק כג האלהי מקרב אני, נאם-ה': ולא אלהי, מרחק. אם-יסתר איש במסתרים ואני לא-אראנו, נאם-ה': הלוא את-השמים ואת-הארץ אני מלא, נאם ה'. "אתה הראית לדעת כי ה’ הוא האלהים אין עוד מלבדו" והוא ממש כמשמעו, שאין עוד מלבדו יתברך כלל, בשום בחינה ונקודה פרטית שבכל העולמות, עליונים ותחתונים והבריות כלם, רק עצמות אחדותו הפשוט יתברך שמו לבד: http://mechon-mamre.org/i/1101.htm http://www.moriya.org.il/shut/indexid.asp?id=2256 http://pnimi.org.il/parasha/dvarim/vaethanan/vaethanan2.asp http://www.arachim.co.il/Articles/Article.asp?ArticleID=948&CategoryID=54 http://www.herzog.ac.il/main/alatar/3cohen.html http://www.mechon-mamre.org/i/t/k/k0209.htm לסיכום 1. אין אף דת עם בורא המראה שליטה בבריאה ואומר זאת לעם לפני מתן תורה, חוץ מספר התורה. צריך שיהיה בדת בורא השולט בבריאה ניסים ברמה שהיו בעשר המכות וארבעים שנה במדבר) ואומר זאת לעם. ושיהיה לפני מתן תורה. 2. נותן התורה ידע שאין אף דת כזאת מאז בריאת העולם בכל היקום ובכל הגלקסיות, זאת ידיעה שלא היה יכול לדעת בן אדם. אפילו לפני אלף שנה. 3. זה לא הגיוני שהוא ניחש זאת, כי לא יתכן שהוא יאמר דבר שעלול להפריך לו את התורה. 4. אדם לא יכול לשכנע אנשים להחדיר ספר כזה, כי יאמרו לו תראה לנו שאתה שולט בבריאה. 5. אם התורה הוחדרה על ידי אדם, מדוע אין עוד אחד שהחדיר ספר דומה בתקופה כל כך ארוכה? הרי לפי דעתכם העולם קיים מיליארדי שנים. כל אחד היה רוצה להחדיר ספר כזה, שהרי אין עוד מישהו בעולם שגרם לכל כך הרבה אנשים בכל כך הרבה דורות להסכים לקיים כמות גדולה של מצוות. בעוד הדתות מספרות לנו על איזה רופא אליל/ישו/בודהה ששמע את הבורא באיזה מערה - בתורה כתוב על עדות של מיליונים אשר נכחו במאורע ושמיעת השם הגדול והנורא. זה מה שלא מצאנו בשום דת אחרת, ולזה אין תקדים בהיסטוריה האנושית. אין דת עם בורא וניסים שמראים שליטה בבריאה, ארבעים שנה מן, מים ועמוד אש מלווה מיליוני אנשים. http://www.netaim.co.il/katavot/begova/pbegova152.asp נצרות, איסלאם, בודהיזם http://www.haemet.net/Amitut/religion/Datot.htm מכאן ראיה שנותן התורה הוא בורא העולם. http://www.aish.com/hebShavuot/ShavuotSinai/Did_G-d_Speak_at_Sinai$.asp http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=7949&Catogory=23&SubID=7947
 
למעלה