אני חושב שמה שרשום בקישור הזה בקשר

אני חושב שמה שרשום בקישור הזה בקשר

לשפה הגרמנית זו הגזמה, כי אני חושב שאם יש מאותה קבוצה כמה אנשים רעים שלא כולם רעים,
 
למעלה