אני בנתיים מסתפק במשכורת צבאית והפנסיה זה הדובדובן שבקצפת

למעלה