אני בנסיעה לכיוון העיר ב"ב

מישהו יודע...

על איזה תל ישבה העיר בני ברק מתקופת התנ"ך, וכן זו מההגדה ("...שהיו מסובים בבני ברק...")?
 
למעלה