אני בכלל לא בטוח שמאז ביבי נכנס לתפקידו העיר יותר רגועה

בוזי15

New member
אני בכלל לא בטוח שמאז ביבי נכנס לתפקידו העיר יותר רגועה

וזו הייתה אחת מהמשימות הכי חשובות שלו. כך הוא הצהיר לפנינו במפגש
 
אני בטוח שביום בו מסר משה דיין את מפתחות הר הבית לחבריו

מהווקף תמורת זיכיון אישי לגנוב ארכיאולגיה נזרע הזרע למצב המורכב.
האם אפשר לחקור לעומק את מה שעשה מר דיין ולבוא איתו חשבון?
 
סטלין היה מנהיג נערץ וגם בארץ היה אבל ארוך ומייגע עליו. האם

מישהו שישב ובכה על מר גורל העם במות המנהיג יעז לדבר בשבחו של סטלין?
האם מישהו מהנהגת החבורה שגרמה להתאבל על סטלין במדינת היהודים
יעז היום להכריז ולהצהיר על גדולת סטלין?
 
יכול להיות. יש עדיין כמה בפורום חובבי סטאלין שמאמינים המשיח

יוציא אותו מקברו והוא יחזיר את ברית המועצות.
 

ספי111

New member
אפרופו משיח.

יש כאן כאלה שמאמינים שיבוא המשיח ויקום בית המקדש וכל אומות העולם ישתחוו לנו.
 
למעלה