אני אמרתי לכם שלשום שאלו התוצאות

אני אמרתי לכם שלשום שאלו התוצאות

מה אתם ממשיכים להציף את הפורום אם כבר אמרו לכם שלשום שאלו התוצאות@@@
 
למעלה