אני אבודה!

אני אבודה!

....This world is too big for me This world is too big for me This world is too big for me This world is too big for me This world is too big for me This world is too big for me This world is too big for me This world is too big for me This world is too big for me +*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ זאת אני דקה דומיה. לכל הזוכרים.
 
אני חיייבת לעוף

מהמחשב יש מצב שאני חייבת לכתוב עליו. כייף שלא ששכחתם. אגיב שיהיה לי זמן יש לחץץץץץץץץץץ!! אוהבת!!
 
למעלה