אנחנו מתלהבים משתי טיפות גשם הנה סרטון 300 מ"מ ב 3 שעות:

למעלה