אנחנו בעשרת ימי תשובה........

מצב
הנושא נעול.

kabulkabul

New member
אנחנו בעשרת ימי תשובה........

אנחנו בעשרת ימי תשובה........
האוייבים שלנו נוסעים לחו"ל לקבל ברכה מהצדיקים שלהם באוקריינה וכו ואנחנו נמצאים ב"כוננות להגנתנו מהצדיקים שלהם" רבי העוצמה. ולכן אני מבקשת ממשתתפי הפורום למודי הסבל מבית המשפט לעניני משפחה (( שהוקם כיוזמה של נותני השוחד לחברת החשמל....))...לומר ביחד כמה פסוקי "סליחות" לראש-השנה הלקוחות ממחזור התפילה לראש השנה. " אלוהינו שבשמים שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון. אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמים בריתך זכור ואל תשכחנו ברך את לחמנו ואת מימינו. בשרנו בשורות טובות ובטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות. אלוהינו שבשמים גזור עלינו גזרות טובות וגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמים דרשנוך הימצא לנו ודרוש דמינו מיד קמינו. אלוהינו שבשמים העתר לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמים ואל תבישנו משברנו הטוב ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמים זכרנו בזכרון טוב מלפניך וזכנו בדיננו. אלוהינו שבשמים חמול עלינו ועל טפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמים טהרנו מעוונינו טהרנו מטומאותינו. אלוהינו שבשמים יהמו נא רחמיך עלינו. אלוהינו שבשמים כתבנו בספר חיים טובים. כתבנו בספר צדיקים וחסידים. כתבנו בספר ישרים ותמימים. כתבנו בספר זכויות. כתבנו בספר מזונות ופרנסה טובה. כתבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה. כתבנו בספר גאולה וישועה. אלוהינו שבשמים כבוש את כובשינו. אלוהינו שבשמים למענך עשה אם לא למעננו. לחץ את לוחצינו. לחם את לוחמינו. אלוהינו שבשמים מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמים נקום את ניקמתינו. אלוהינו שבשמים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמים ענה את עתירתנו פדנו מידי כל אויבינו צווה אתנו ברכותיך צווה איתנו ישועותיך צוונו במשפטיך צדקנו בדיננו קרב לנו קץ הגאולה קרב לנו יום תשועה ריבה ריבנו וגאלנו ראה בעוני עמך ישראל רפא כל חולי עמך ישראל ראה בדוחק השעה שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו תן שלום בארץ תן שלום במלכות תן שובע בעולם תן טל ומטר לברכה בעיתם בארץ תן זרע לזורע ולחם לאוכל תן לחם לפי הטף לשובע אלוהינו שבשמים תיכון תפילתנו קטורת לפניך (( יש כ-80 עמודים של סליחות במחזור ראש השנה בהתחלה ויש שם גם "התרת הקללות" ממליצה לכם לעיין באופן עצמאי )).
 

chezy55555

New member
תשובה

אנחנו בעשרת ימי תשובה........
האוייבים שלנו נוסעים לחו"ל לקבל ברכה מהצדיקים שלהם באוקריינה וכו ואנחנו נמצאים ב"כוננות להגנתנו מהצדיקים שלהם" רבי העוצמה. ולכן אני מבקשת ממשתתפי הפורום למודי הסבל מבית המשפט לעניני משפחה (( שהוקם כיוזמה של נותני השוחד לחברת החשמל....))...לומר ביחד כמה פסוקי "סליחות" לראש-השנה הלקוחות ממחזור התפילה לראש השנה. " אלוהינו שבשמים שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון. אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמים בריתך זכור ואל תשכחנו ברך את לחמנו ואת מימינו. בשרנו בשורות טובות ובטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות. אלוהינו שבשמים גזור עלינו גזרות טובות וגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמים דרשנוך הימצא לנו ודרוש דמינו מיד קמינו. אלוהינו שבשמים העתר לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמים ואל תבישנו משברנו הטוב ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמים זכרנו בזכרון טוב מלפניך וזכנו בדיננו. אלוהינו שבשמים חמול עלינו ועל טפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמים טהרנו מעוונינו טהרנו מטומאותינו. אלוהינו שבשמים יהמו נא רחמיך עלינו. אלוהינו שבשמים כתבנו בספר חיים טובים. כתבנו בספר צדיקים וחסידים. כתבנו בספר ישרים ותמימים. כתבנו בספר זכויות. כתבנו בספר מזונות ופרנסה טובה. כתבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה. כתבנו בספר גאולה וישועה. אלוהינו שבשמים כבוש את כובשינו. אלוהינו שבשמים למענך עשה אם לא למעננו. לחץ את לוחצינו. לחם את לוחמינו. אלוהינו שבשמים מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמים נקום את ניקמתינו. אלוהינו שבשמים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמים ענה את עתירתנו פדנו מידי כל אויבינו צווה אתנו ברכותיך צווה איתנו ישועותיך צוונו במשפטיך צדקנו בדיננו קרב לנו קץ הגאולה קרב לנו יום תשועה ריבה ריבנו וגאלנו ראה בעוני עמך ישראל רפא כל חולי עמך ישראל ראה בדוחק השעה שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו תן שלום בארץ תן שלום במלכות תן שובע בעולם תן טל ומטר לברכה בעיתם בארץ תן זרע לזורע ולחם לאוכל תן לחם לפי הטף לשובע אלוהינו שבשמים תיכון תפילתנו קטורת לפניך (( יש כ-80 עמודים של סליחות במחזור ראש השנה בהתחלה ויש שם גם "התרת הקללות" ממליצה לכם לעיין באופן עצמאי )).
תשובה
כנראה שאת מאמינה בבורא עולם והוא הקדים אצלך את עשרת ימי תשובה..........לא ידעתי שהיה כבר ראש השנה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה