אמרתי לה

אמרתי לה

אתן לך שקל והגידי לי את מחשבותיך.

היא אמרה לי, אז בקשתי את השקל חזרה
 
למעלה