אמנם בסוף יש פניה של תדמית פרסומי - אבל המסר מעניין

למעלה