אמיר צרפתי

מצות אכילת מצה.(1)
מצות סיפור יציאת מצרים.(2)
מצות קידוש שבת בדברים.(3)
שלא לעשות מלאכה בשבת.(4)
מצות שביתה בשבת.(5)
מצות שביתה ביום ראשון של פסח.(6)
שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח.(7) מצות שביתה בשביעי של פסח.(8)
שלא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח.(9) מצות ספירת העומר.(10)
מצות שביתה ממלאכה ביום עצרת.(11)
שלא לעשות מלאכה ביום חג שבועות.(12)
מצות שביתה ביום ראש השנה.(13)
שלא לעשות מלאכה ביום ראשון בתשרי.(14) מצות תענית ביום עשירי בתשרי.(15)
שלא לעשות מלאכה בעשרה בתשרי.(16)
שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים.(17)
מצות שביתה ממלאכה ביום הכיפורים.(18) מצות שביתה ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות.(19)
שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות.(20)
מצות שביתה ממלאכה ביום שמיני של סוכות.(21)
שלא לעשות מלאכה ביום שמיני עצרת.(22) מצות נטילת לולב.(23)
מצות ישיבת סוכה.(24)
מצות שופר בראש השנה.(25)
מצות קריאת שמע שחרית וערבית.(26)
מצות תפילין של יד.(27)
מצות תפילין של ראש.(28)
מצות תפילה.(29)
מצוה לשמוח ברגלים.(30)
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה