אמיר צרפתי

1.לאכול מצה בליל הסדר 2.לספר יציאת מצרים בפסח 3.להאמין באלוהים 4.לזכור את השבת בכניסתו וביציאתו(קידוש בליל שבת והבדלה במוצאי שבת) 5.לא לעשות מלאכה בשבת 6.לשמור שבת 7.לשבות ביום ראשון של פסח 8.לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח 9.לשבות ביום שביעי של פסח 10.לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח 11.ספירת העומר 12.לשבות בחג השבועות 13.לא לעשות מלאכה בחג השבועות 14.לשבות בראש השנה 15.לא לעשות מלאכה בראש השנה 16.להתענות ביום הכיפורים 17.לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים 18.לא לאכול ולשתות ביום הכיפורים 19.לשבות ביום הכיפורים 20.לשבות ביום ראשון של סוכות 21.לא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות 22.לשבות בשמיני עצרת 23.לא לעשות מלאכה בשמיני עצרת 24.נטילת לולב 25.לשבת בסוכה 26.לחזור בתשובה על חטאים 27.מצוות ציצית 28.לא להסתכל על נשים ולא לחשוב על נשים 29.ללמוד תורה 30.קריאת שמע שחרית וערבית 31.תפילין של יד 32.תפילין של ראש 33.להתיירא מאלוהים 34.מצוות תפילה 35.לשמוע בקול חכמים 36.שלא לסור מדבריהם 37.ללכת בדרכיו של אלוהים 38.לא להוציא זרע לבטלה 39.לשמוע שופר בראש השנה
 
למעלה