אם רוצים למנוע שואה נוספת יש להתכונן להשמדת הכורים באירן

למעלה