אם צורת הפעיל היא נושאים (נאומים, הרצאות וכ)

קויו

New member
אם צורת הפעיל היא נושאים (נאומים, הרצאות וכ)

אז אפשר לומר בסביל שהנאומים נשואים, ההרצאות נשואות וכו'?
 
איני משוכנע שהבנתי את שאלתך.

אם התכוונת לשאול מהי צורת הסביל של "הוא נושא נאום היום", אז התשובה היא: "הנאום נישא היום".
 

קויו

New member
שאלתי היא האם זה תקני לומר גם

הנאום נשוא היום או ברבים הנאומים נשואים היום
(שהרי נשוא הוא צורת הסביל של נושא, לא?)
 

trilliane

Active member
מנהל
זו לא שאלה של תקן אלא של מה מקובל בשפה

בינוני פעול של בניין קל שורש נש"א משמש במשמעויות אחרות ולא במשמעות הרלוונטית לך. פוטנציאלית זה אפשרי (כפי שאפשר לומר ש"השערים סגורים היום" אם סגרו אותם) אבל לא כל פוטנציאל אפשרי בשפה ממומש בפועל. בקיצור, אם אתה מעוניין לומר שהנאום נישא, זה הפועל (בבניין נפעל) כפי שענה לך איתי.
 
למעלה