אם כל הנשים חולות נפש אזי כל הנשים חולות נפש

למעלה