אם האופוזסיה לא תדבר לענין אנחנו בצרה צרורה

למעלה