אל"ב - "האגודה למען הביצה"

אל"ב - "האגודה למען הביצה"

אני רוצה להודיע בזאת, שאנחנו יוצאים למסע תרומות למען ביצי ישראל המקופחים, שנמנע מהן האפשרות לגדל ביצות קטנים חח, וכרגע נכנסו למשבר כלכלי עקב בעיות תקציביות בהישתלטות על העולם. נשמח לקבל כל סוג של תרומה. אנחנו מכבדים צ'קים וכרטיסי אשראי. אם הצ'ק חוזר אז אנחנו ברוגז. *האגודה למען הביצה שומרת לעצמה את הזכות להישתמש בכסף לסמים קלים וכל הנידרש להישתלטות מלאה תודה מראש, והמשך יום נעים.
 
מה לא מובן ביקשתי לתרום לאגודה

אתם כנראה לא מביניטם מה המשמעות של כל הקמפיין הזה אתם לא מבינים שבלעדיכם לא יהיו עוד ביצים
 
למעלה