אלצדינג צי אלדינגס?

בן הצבי

New member
אלצדינג צי אלדינגס?

אין אלע ספרים האב איך תמיד געזעהן אז ס`שטייט ``אלצדינג``. אבער הערן, האב איך קיינמאהל נישט געהערט אז מ`זאגט אזוי, נאר ``אלדינגס``. אזוי פון טאטן האב איך געהערט און כ`הער, און אויך פון אנדערע עלטערע יידן. (פון די יונגע האב איך קיינמאהל אינגאנצן נישט געהערט. נישט אלצדינג נישט אלדינגס. ``אלץ`` אי פארטיק.) פארוואס, ווייסט איהר?
 
למעלה