אלכסנדר בעלאָוסאָוו . . .

קערבאלע

New member
אלכסנדר בעלאָוסאָוו . . .

אלכסנדר בעלאָוסאָוו 2004-1948 ממש דערשטוינט און דערשיטערט... ערשט דערהאַלטן די וויסטע, פינצטערע ידיעה, אַז דער וואונדערלעכער יידישער דיכטער און איבערזעצער, אַלעקסאַנדר בעלאָוסאָוו, איז בע"ה געשטאָרבן דעם 27טן יאַנואַר ביי זיך אינדערהיים אין מעלה אדומים. נאָך געווען אַ גאַנץ יונגער מענטש, ניט אויסגעלעבט אפילו קיין פולע 56 יאָר... אַ זעלטענער מייסטער פון יידישער ליריק און פון צומאָל בייסיקער, פלאַם־פייערדיקער דיכטונג, וועלכע האָט אָרגאַניש אָפּגעהילכט און אייגנאַרטיק באַרייכערט די שעפערישע ירושה פון ביאַליק און פרוג, און פון דער אַנדערער זייט, פון שמואל האַלקין און אַ ריי אַנדערע גרויסע יידישע פּאָעטן אין רוסלאַנד! אַ רוס, וואָס איז געוואָרן טיף אויסגעקאָכט אין יידיש, לשון־קדוש און יידישקייט; אַן אמתרער ערודיט און פאָליגלאָט וואָס האָט באַהערשט אַ וועלט מיט שפראַכן און וואָס איז געווען מער פון אַלץ פאַרליבט אין יידיש, יידישער ליטעראַטור און שעפערישקייט און שטענדיק געווען אויסערגעוויינלעך געטריי און ביז בלוט איבערגעגעבן דעם יידישן גורל. כבוד זיין אָנדענק! איך ברענג דאָ אונטן די ידיעה וואָס איל האָב אָקערשט באַקומען פון דעם ניו־יאָרקער "יוגנטרוף": "Vayl Shver iz a Dikhter bay Yidn tsu Zayn" Fun Yisroel iz ongekumen di troyerike yedie az der barimter yidisher poet Aleksandr Belousov iz avek in eybikayt . A rusisher mentsh, on keyn shum batsiung tsu yidishkeyt, Aleksandr Belousov iz geboyrn gevorn in 1948 in Samare. Ven er iz geven gor a yunger bokher, hot er geviklt a groysn interes in Yidishkeyt, Loshn-Koydesh, and Yidish, vos iz geven zeyer umgeveyntlekh far a Sovetish kind in di 1960 yorn. Der rov funem dortikn shul hot forgeshtelt dem yungn Aleksandr tsu einer fun di shul -geyers, ver hot ongebotn tsu lernen im Loshn-Koydesh. Belousov hot ongehoybn tsu kumen tsu gast tsu dem mentshn yedn tog, un er hot oysgelernt Yidish in zayn heym. Er iz geven inspirirt tsu shraybn lider af Yidish bay Smuel Halkins bukh ferzn, "Mayn Oytser". Er hot gevizn zayne lider Nekhama LIfshitzn ven zi iz gekumen tsu Samare mit a kontsert, un bald hot men ongehoybn tsu hern in Yidishe krayzn vegn dem yungn Rusishn man vos shraybt af Yidish. Ven Belousov iz geven a student in der Kuibyshev Pedagogish Institut, zayne Yidishe lider zaynen geven tsu ersht gedrukt in Sovetish Heymland in 1969. Zayn poezie iz Yidishlekh nisht nor in shprakh, nor oykh in gayst: mit a merkverdike oyfrikhtikayt, hot er aroysgezogt a tifn troyer farn velt fun yidishe shtetlekh vos iz mer nishto, far di korbones fun khurbn, vemen er ruft zayne brider un shvester, far der "kholem fun vayte amolike teg". Zayn verk iz geven onerkent un shtark bagrist fun a sakh poetn un kritikers in Sovetn Farband un in oysland. Zayne lider zaynen geven ibergezetst af Rusish, English, un Hebraish. In di 1980e yorn iz Belousov geven eyner fun di grinders fun der gezelshaft far Yidishn Kultur in Samare. Er hot zikh ibergetsoygn keyn Yisroel in 1990, vu er hot gelern imigrantn Hebraish un hot gearbet far der Yidisher un Rusisher prese. Er hot bakumen der Dovid Hofshteyn literarishe premie far zayne Yidishe lider. Bizn sof, iz Belousov geblibn optimistish vegn der tsukunft fun Yidisher kultur; er hot gegleybt in ir tokhik feikeyt ibertsukumen. In eyner fun zayne lider, shraybt Belousov vegn di Yidish-reders vos zaynen geshtorbn in di kataklizmen fun der 20ster yorhundert: "Un glust zikh zey shrayen - nito mer keyn kol!" Aleksandr Belousov hot gevidmet zayn lebn tsu gebn zey a kol. Koved zayn ondenk! Alexander Belousov, a prominent Yiddish poet and essayist, passed away on January 27, 2004 at his home in Maale Adumim in Israel. An ethnic Russian with no Jewish background whatsoever, Alexander Belousov was born in 1948 in Kuibyshev (Samara). In his early teens, he developed a keen interest in Judaism, Hebrew, and Yiddish, a very unusual avocation for a Soviet child in the Russian heartland in the 1960s. The Rabbi of the local synagogue introduced young Alexander to one of the congregants, who volunteered to teach him Hebrew. Belousov started visiting the man on a daily basis and learned Yiddish at his home. He was inspired to write poetry in Yiddish by Shmuel Halkin's book of verse, "Mayn Oytser". He showed his poetry to Nekhama Lifshitz when she was visiting Samara on a concert tour, and word about the young Russian man writing in Yiddish spread quickly in Yiddish circles. While Belousov was a student at the Kuibyshev Pedagogical Institute, his Yiddish poetry was first published in Sovetish Heymland in 1969. His poetry was Jewish not only in language but also in spirit: with a remarkable sincerity, he expressed deep sorrow for the world of Jewish shtetls that is no more, for the victims of the Holocaust whom he calls his brothers and sisters, for the "dreams of the far-off days of yore". His work was recognized and highly acclaimed by many poets and critics in the Soviet Union and abroad. His poetry was translated into Russian, English, and Hebrew. In the late 1980s, Belousov was one of the founders of the Society for Jewish Culture in Samara. He moved to Israel in 1990, where he taught Hebrew to immigrants and worked for the Yiddish and Russian press. He received the Dovid Hofshteyn literary prize for his Yiddish poetry. Until the end, Belousov remained optimistic about the future of Yiddish culture; he believed in its inherent ability to survive. In one of his poems, Belousov writes about the Yiddish speakers who perished in the cataclysms of the 20th century: "And they want to scream - they no longer have a voice!" Alexander Belousov dedicated his life to giving them voice.
 

קערבאלע

New member
אַ ליד פון אלכסנדר בעלאָוס&#64303

אַ ליד פון אלכסנדר בעלאָוסאָוו (טראַנסקריבירטערהייט) Aleksander Belousov PLEYTIM ,Du fregst mikh funvanen mayn lid iz gekumen ,Mit veytik un fintstern umet bazoymt Vi glaykh zi volt uralte tsores farnumen ?Un haynt oyf der vor vegn nekhtn getroymt ,Yo, troyerik iz mayn basheydener nign ;Vayl shver iz a dikhter bay Yidn tsu zayn ,Farmishpet in vundn gehakte tsu lign .Iz yetvedes vort ful mit veytik un payn ,Bay hartsike mentshn mayn lid kh'hob geyarshnt ;Vos itst in mayn hartsn es yomert un brit ,Bay pleytim fun Vilne, fun Rige, fun Varshe !Fun Minsk un fun Kiev - fun vanen gor nit Un keyner nito iz, ver s'zol nit farlirn -A tatn, a mamen, a tokhter. a zun ,Tsi konen zey ale dem veytik nit filn ?Nit trakhtn, nit klogn, nit veynen derfun :Nokh eyns iz faran, vos zey hobn farlorn ,Di heymishe erter, di shtetlekh un shtet ,Vos zaynen nit mer vi a kholem gevorn .A kholem fun vayte amolike teg !Un glust zikh zey veynen - nito mer keyn trern !Un glust zikh zey shrayen - nito mer keyn kol ,Zey lebn -- un vartn farloshn tsu vern .Azoy vi farloshn es iz der amol ,Oy, heymloze mentshn, vi feygl on nestn ,Vi fish on a taykh un vi beymer on erd ,Az vey iz tsu mir, oyb a lid kh'vel fargesn ,Vos kh'hob fun a poylishn Yidn gehert ,Vos klingt in mayn oyer un vil nit antshtumen Vos ken oykh tsu shteynerne hertser dergeyn -Ikh bin tsu dir, varshe, fun vaytn gekumen" ".Un kh'hob nit gefunen keyn shteyn oyf a shteyn Me hot umetum zey vi kroyvim bagegnt ;Un alts, vos nor meglekh, far zey m'hot geton :Far pleytim fun fayerdik-blayenem regn !Kum leb un zay gliklekh - nor s'heybt zikh nit on ?Tsi ken men dos heymland mit epes farbaytn -Men hot zey gegebn do arbet un shtub ,Un dokh s'hot zikh yeder fareltert fritsaytik .Di velt zet zey oys vi a fintsterer grub Un tomer farbetn zey mikh oyf a simkhe, A yontev tsi glat oyf a glezele vayn - Tsi zogn ikh darf tsulib vos far a sibe ?In zeyere oygn ikh kuk nit arayn ;Dort nest zikh der troyer azoy vi a sove ,Ikh zog zey a dank - un ikh kum nit tsu geyn Vayl kh'veys zeyer gut, az der freylekher ovnt .Vet, meglekh, farendikn zikh mit geveyn Kh'hob moyre far zeyere simkhes' vayl tomer Inmitn dem rekhtn tseshikertn bren Tut eyner a zifts un a krekhts un a yomer -"Un nemt zikh dermonen: "amol iz geven" Vi s'shpart shoyn der veytik durkh tir un durkh toyer .Un alts iz farfaln, di simkhe farshtert ,Oyf alts un oyf alemen leygt zikh a troyer .Azoy az s'iz glaykher shoyn lign in dr'erd Es khapt mikh an ime arum, ven ikh leyen ,Dem uraltn umet oyf yedn gezikht ,Un kh'fil oykh in zikh di farborgene veyen .Vos lebn un tsanken in mir vi likht ,Un ven kh'ze a mentshn un kh'fil loyt zayn ponem ,Az er hot farkukt zikh oyf nekhtike teg Dan kh'veys oyf gevis, az an elnter polet ,Makht durkh in gedank tsu zayn heymshtot dem veg ,Fun zey un far zey iz mayn vort un mayn nign .Ikh ken nit zayn anders, un efsher, ver veyst ,S'vet kenen mayn lid zeyer veytik bazign .Vet kenen zey brengen a kapetshke treyst ,Es tsit mikh alts tifer tsu aykh, mayne brider -Un zol men mir taynen vos vemen zikh glust ,Kh'vil zogn: ikh hob nit keyn andere lider .Vi kh’hob nit keyn ander harts in mayn brust 1973-1998
 

חייםלוי

Member
מנהל
אַ גרויסע דאַנק דיר פֿאַרן ליד. איך

וועל דאָס קאָפּירן אויף ייִדישע אותיות: דו פֿרעגסט מיך פֿונװאַנען מײַן ליד איז געקומען, מיט װײטיק און פֿינסטערן אומעט באַזױמט װי גלײַך זי װאָלט אוראַלטע צרות פֿאַרנומען? און הײַנט אױף דער װאָר װעגן נעכטן געטרױמט, יאָ טרױעריק איז מײַן באַשײדענער ניגון; װײַל שװער איז אַ דיכטער בײַ ײִדן צו זײַן, פֿאַרמשפּט אין װוּנדן געהאַקטע צו ליגן איז יעטװעדעס װאָרט פֿול מיט װײטיק און פּײַן. בײַ האַרציקע מענטשן מײַן ליד כ'האָב געירשנט װאָס איצט אין מײַן האַרצן עס יאָמערט און בריט בײַ פּליטים פֿון װילנע, פֿון ריגע, פֿון װאַרשע, פֿון מינסק און פֿון קיִעװ – פֿון װאַנען גאָר ניט! און קײנער ניטאָ איז, װער ס'זאָל ניט פֿאַרלירן – אַ טאַטן, אַ מאַמען, אַ טאָכטער, אַ זון, צי קאָנען זײ אַלע דעם װײטיק ניט פֿילן ניט טראַכטן, ניט קלאָגן, ניט װײנען דערפֿון? נאָך אײנס איז פֿאַראַן, װאָס זײ האָבן פֿאַרלאָרן די הײמישע ערטער, די שטעטלעך און שטעט, װאָס זײַנען ניט אַ חלום געװאָרן אַ חלום פֿון װײַטע אַמאָליקע טעג און גלוסט זיך זײ װײנען – ניטאָ מער קײן טרערן און גלוסט זיך זײ שרײַען – ניטאָ מער קײן קול, זײ לעבן – און װאַרטן פֿאַרלאָשן צו װערן אַזױ װי פֿאַרלאָשן עס איז אַמאָל. אױ, הײמלאָזע מענטשן, װי פֿײגל אָן נעסטן, װי פֿיש אָן אַ טײַך און װי בײמער אָן ערד אַז װײ איז צו מיר, אױב אַ ליד כ'װעל פֿאַרגעסן, װאָס כ'האָב פֿון אַ פּױלישן ײִדן געהערט, װאָס קלינגט אין מײַן אױער און װיל ניט אַנשטומען, װאָס קען אױך צו שטײערנע הערצער דערגײן איך בין צו דיר, װאַרשע, פֿון װײַטן געקומען און כ'האָב ניט געפֿונען קײן שטײן אױף אַ שטײן מע האָט אומעטום זײ װי קרובֿים באַגעגנט און אַלץ, װאָס נאָר מעגלעך, פֿאַר זײ מ'האָט געטאָן; פֿאַר פּליטים פֿון פֿײַערדיק־בלײַענעם רעגן קום לעב און זײַ גליקלעך – נאָר ס'הײבט זיך ניט אָן! צי קען מען דאָס הײמלאַנד מיט עפּעס פֿאַרבײַטן מען האָט זײ געגעבן דאָ אַרבעט און שטוב און דאָך ס'האָט זיך יעדער פֿאַרעלטערט פֿריצײַטיק, די װעלט זעט זײ אױס װי אַ פֿינצטערער גרוב. און טאָמער פֿאַרבעטן זײ מיך אױף אַ שׂמחה, אַ יום־טובֿ צי גלאַט אױף אַ גלעזעלע װײַן – צי זאָגן איך דאַרף צוליב װאָס פֿאַר אַ סיבּה אין זײערע אױגן איך קוק ניט אַרײַן? דאָרט נעסט זיך דער טרױער אַזױ װי אַ סאָװע איך זאָג זײ אַ דאַנק – און איך קום ניט צו גײן, װײַל כ'װײס זײער גוט, אַז דער פֿרײלעכער אָװנט װעט מעגלעך, פֿאַרענדיקן זיך מיט געװײן. כ'האָב מורא פֿאַר זײערע שׂמחות װײַל טאָמער אינמיטן דעם רעכטן צעשיכּורטן ברען טוט אײנער אַ זיפֿץ און אַ קרעכץ און אַ יאָמער און נעמט זיך דערמאָנען: "אַמאָל איז געװען" װי ס'שפּאַרט שױן דער װײטיק דורך יר און דורך טױער און אַלץ איז פֿאַרפֿאַלן, די שׂמחה פֿאַרשטערט אױף אַלץ און אױף אַלעמען לײגט זיך אַ טרױער, אַזױ אַז ס'איז גלײַכער שױן ליגן אין דר'ערד. עס כאַפּט מיך אַן אימה אַרום, װען איך לײען דעם אוראַלטן אומעט אױף יעדן געזיכט, און כ'פֿיל אױך אין זיך די פֿאַרבאָרגענע װײען, װאָס לעבן און צאַנקען אין מיר װי אַ ליכט. און װען כ'זע אַ מענטשן און כ'פֿיל לױט זײַן פּנים, אַז ער האָט פֿאַרקוקט זיך אױף נעכטיקע טעג דאַן כ'װײס אױף געװיס, אַז אַן עלנטער פּאָלעט מאַכט דורך אין געדאַנק צו זײַן הײמשטאָט דעם װעג. פֿון זײ און פֿאַר זײ איז מײַן װאָרט און מײַן ניגון איך קען ניט זײַן אַנדערש, און אפֿשר, װער װײסט ס'װעט קענען מײַן ליד זײער װײטיק באַזיגן, װעט קענען זײ ברענגען אַ קאַפּעטשקע טרײסט עס ציט מיך אַלץ טיפֿער צו אײַך, מײַנע ברידער און זאָל מען מיר טענהען װאָס װעמען זיך גלוסט כ'װיל זאָגן: איך האָב ניט קײן אַנדערע לידער װי כ'האָב ניט קײן אַנדער האַרץ אין מיײַן ברוסט 1998-1973
 

juddy

New member
תודה על התרגום

אני מצדיעה לך חיים , בכל הכבוד על תרגום השיר. משום מה לא שמתי לב ששכתבת אותו לאידיש. אני בושה בעצמי....עם זאת אני מודה לך מאד...גם אתה בעבודת קודש. שבוע טוב ומבורך לך ולכל עם ישראל.
 

juddy

New member
עבודת קודש

התחלתי לקרוא את השיר, ולדאבוני הרב עלי להודות שהיה לי קשה. אני מודה ומתוודה שקשה לי לקרוא אידיש באותיות לטיניות. אולי יש אפשרות לכתוב זאת באידיש?, ולא...אעשה זאת בעבודת נמלים. מכל מקום באמת יש להצדיע ולהוקיר את המשורר שהלך בגיל כה צעיר לעולמו. שבוע טוב
 
למעלה