אלירז עשה לאיילה ויברטור מהנר שתרגע המופרעת

למעלה