אלירז מודאג מהדחה שלו הוא יודע שהוא לא יודח

למעלה