אלין הבלונדה לא יאמן

האח הגדול עשה לה חסד

כשהדביק אותה למוטי ועימת אותה עם מעיין החודדאית. ככה היא חיוורת וחלשלושה מאוד ליד כל הכוסיות המתוחכמות והמנוסות שם. היא גם הכי צעירה, נכון?
 
למעלה