אלוהים הוא משל לאבולוציה

אלוהים הוא משל לאבולוציה

ולהלן עשרת הדברות בראי התובנה שאלוהים הוא משל לאבולוציה: - אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצריים מבית עבדים: לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני:"- פירוש רחמ"ר (רועי החושב מורנו ורבנו)- האבולוציה שיחררה אותך מהעבדות של האוטומטיות של המערכת הלימבית: לא תהיה לך אבולוציה אחרת. - "לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל מאשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ: לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנכי ה' אלוהיך אל קנא פוקד עוון אבות על בנים ועל שילשים ועל ריבעים לשונאי: ועושה חסד לאוהבי ולשומרי מצוותי"- פירוש רחמ"ר- לא תדמיין הבלים מדעיים, הבלים דתיים והבלים אמנותיים, לא תילמד אותם ולא תלמד אותם כי האבולוציה היא מטרתך, מטרה שאם תעזבנה תתנוון, וצאצאים של העוזבים אותה מתנוונים, וצאצאיהם מתנוונים, וצאצאי צאצאיהם מתנוונים. ואלפי דורות מוצאים מטרה בזכות האבולוציה ומי שנותן לאבולוציה להתרחש מוצא מטרה לאלפי דורות אחריו, ומי שנוהג בהתאמה לחוקי האבולוציה מוצא מטרה. - "לא תישא את שם ה' אלוהיך לשוא כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא" פירוש רחמ"ר- לא תתייחס למה שאינו אבולוציה כאבולוציה כי תאבד את היחס הנכון לדברים והאבולוציה לא תעזור לך לשוב ליחס הנכון לדברים. - "שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציווך ה' אלוהיך: ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובינך וביתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך וזכרת כי עבד היית בארץ מצריים ויוציאך ה' אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן ציווך ה' אלוהיך לעשות את יום השבת:" פירוש רחמ"ר- אל תנסה להתפתח בזמן שהשכל שלך מתנגש עם המתמטיקה שלך, בשאר הזמן תנסה להתפתח ובזמן זה תנוח ותיתן לאבולוציה לעשות את שלה, לא תנסה להתפתח, אתה והצאצא הזיכרי שלך והצאצא הניקבי שלך והכלים הזיכריים החיים שלך והכלים הניקביים החיים שלך והרקמות המוטוריות שלך והרקמות האמוציונליות שלך וכל הרקמות התאוותניות שלך והרקמות החיצוניות שלך למען לא יתפתחו הכלים הזיכריים והניקביים שלך כמוך ותזכור שאתה היית אוטומט של המערכת הלימבית והאבולוציה הוציאה אותך מזה עם ידיים שמסוגלות למניפולציה של חפצים ועם שכל שמסוגל למניפולציה של סמלים ולכן יש לך דחף טבעי להפסיק לנסות להתפתח כשהשכל( המתייחס לחפצים) מתנגש עם המתמטיקה(המתייחסת לסמלים). טוב, מתישהו אולי אסיים את פירושי הנשגב לשאר הדיברות...
 

Wonder Y

New member
חחחחחחחחח רחמ"ר!!../images/Emo6.gif../images/Emo6.gif../images/Emo6.gif../images/Emo6.gif

 
למעלה