אכן יש סיבה לחנוכת בית, אבל כמו בכל בית

אכן יש סיבה לחנוכת בית, אבל כמו בכל בית

ראשית כל צריך לקבל בשמחה חברים חדשים. לגמור לתקן את הדרוש תיקון. לייפות ולהיטיב, ואז תבוא החגיגה הגדולה. בינתיים נחגוג על
ו
.
 
למעלה