אכן אני מאושרת הלוואי ויכולתי לחגוג גם איתכם

אכן אני מאושרת הלוואי ויכולתי לחגוג גם איתכם

בדיקת מי השפיר כמו שהרגשתי הייתה תקינה .אז עכשיו אפשר לחגוג את הה ריון הזה בהחלטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
 
למעלה