אכילת ארטיק במטבח בהושענא רבא

אכילת ארטיק במטבח בהושענא רבא

סגולה לפרנסה בריוח. מישהו שמע על דבר מוזר זה?
 
קטעים

כששמתי לב לשירשור הזה כבר אני עומד לסיים ארטיק. אני רק לרוץ למטבח כדי שהסגולה תחול.
 
למעלה