אי אס אי 1080605 - ההתנפלות התחילה.

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה