איתוראן-דוח ביום רביעי נראה מצוין.

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה