אישורי נסיעה -מסמך לצורכי מס?

מצב
הנושא נעול.
אישורי נסיעה -מסמך לצורכי מס?

אישורי נסיעה -מסמך לצורכי מס?
האם אישורי הנסיעה שמקבלים בעת חיוב הנסיעה מהווים מסמך קביל לצורך ניכוי מס תשומות?
 
ממש לא

אישורי נסיעה -מסמך לצורכי מס?
האם אישורי הנסיעה שמקבלים בעת חיוב הנסיעה מהווים מסמך קביל לצורך ניכוי מס תשומות?
ממש לא
יש לפנות אל מפעיל התחבורה הציבורית,למחלקת חשבוניות המס שלו שמטפלת במיוחד בהנפקת מסמכים קבילים לצרכי ניכוי מס תשומות ולבקש מהם,שינפיקו בעבורך חשבונית מס תואמת.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה