אישאללה דיימן.ולא חשוב אם הוא עם אסד או נגדו.

למעלה