אירוח בנוגע לזכויות יוצרים

© ועוד

בוא נעשה קצת סדר: 1. האות R בעיגול מסמלת סימן מסחר או שירות רשום. אם אין לך סימן רשום אצל רשם הפטנטים וסימני המסחר, אסור לך להשתמש בסימון הזה. 2. האותיות TM מסמלות סימן מסחר או שרות שאינו רשום. אינך יכול להגן על זכויות יוצרים באמצעות טענה של סימן מסחר או שירות. 3. האות C בעיגל מסמלת זכות יוצרים. בדין הישראלי, אין חובה לסמן יצירה באות הזאת, במילה COPYRIGHT במילים זכויות היוצרים שמורות, כל הזכויות שמורות או בכל ביטוי אחר, אך בהחלט מומלץ לסמן יצירה באזהרה, כדי שניתן יהיה להתמודד בקלות יחסית בטענת הגנה של "מפר תמים". 4. זכות היוצרים נוצרת ביחד עם היצירה ואינה תלויה ברישום. ברוב מדינות העולם, לא קיים מרשם רשמי לזכויות יוצרים. בארה"ב קיים מרשם כזה אך הוא אינו חובה אלא ולונטרי. מי שרוצה להגן על עצמו, רושם. 5. בישראל לא קיים מרשם ומי שרוצה להגן על עצמו בצורה נאותה, יכול לרשום בארה"ב או להיעזר באחד הגופים בפועלים בארץ בתחום ולבצע אצל אותו גוף הפקדה שהיא בעצם תחליף רישום ולנטרי. ניתן לקבל שירות כזה במספר גופים מסחריים, אצל איגודי יוצרים בענפים שונים ואצל עו"ד. לקריאה נוספת, ראה גם אתה כאן.
 
האם אפשר לקבל דוגמאות לגזרי-דין בנושא?

האם לזה שהעתיק יצירה צפויה הובלה לגרדום או לעמוד שעה בפינה?
מהם הם השלבים לתביעה? (פניה לעו"ד/לנתבע, שלב ההוכחות, קבלת פיצוי/תשלום).
 
דוגמאות

לקבלגזרי דין קצת קשה אבל אפשר (כי גזר דין זה מונח מתחום דיני העונשין, ורוב העיסוק בזכויות יוצרים הוא בתחום המשפט האזרחי, שם יש פסקי דין, החלטות וצוים) אם תרכוש לך מינוי למאגר משפטי מקוון, או תלך לספריה משפטית (בבתי משפט, באוניברסיטאות, במכללות), או למשרד עו"ד אם אתה מכיר אישית ושם יתנו לך גישה למחשב תוכל להיכנס למאגרים ולחפש מה שמעניין אותך בנושא. ליתר שאלותיך: 1. לא זה ולא זה. רוב ההפרות אינן פליליות. אבל המפר צפי לסנקציה אזרחית, כולל פיצוי ללא הוכחת נזק לנפגע, עד 100,000 ש"ח לכל הפרה. באותם מקרים שהם פליליים, ניתן לגזור מאסר עד 3 שנים וקנס כספי די גבוהה. 2. השלבים הפורמליים הם שלב הגשת כתב התביעה לבית המשפט, שלב הגשת כתב ההגנה, לאחר מכן, שלב שקרוי "קדם משפט" שהוא שלב במהלכו עורכי הדין מבצעים פעולות המיועדות להביא אותם למצב שהם יכולים לנהל את התיק (להביא את התיק לבשלות) לפעמים בשלב זה התיק עובר לגישור. לפעמים התיק נגמר בפשרה ולפעמים הוא עובר לשמיעת הוכחות. בתום ההוכחות מגיע שלב סיכומי הטענות ולאחריו בית המשפט נותן פסק דין. כל מה שקורה לפני הגשת כתב התביעה הוא בשיקול דעת עוה"ד המטפל. הוא יחליט אם צריך לשלוח מכתב דרישה או לא, ואם לנסות לנהל מו"מ ללפשרה. לאחר פסק הדין, אם הנתבע לא מציית לפסק הדין, ניתן לפתוח תיק הוצל"פ. יש תיקים בהם מוגשת בקשות לסעדים זמניים, כגון צו עשה זמני, צו מניעה זמני, כינוס נכסים זמני, לא אוכל להעביר לך כאן קורס בסדר דין אזרחי ואני גם לא חושב שזה שייך לנושא האירוח.
 
שאלה

מה עושים במקרה שלא כתוב באתר/בלוג את תנאי השימוש של ההורדות יש משהו שמדריך כיצד לנהוג? ידוע לי שלפעמים רק/גם בהורדה לפעמים מצורף קובץ שרשום בו את תנאי השימוש מה עושים אם אין את כל אלה
 
קבצים שמוצגים ברשת

כל יצירה/קובץ שלא קיים לגביו מידע שהוא חפשי או אין רשיון שמתיר לך לעשות את הפעולה, חזקה עליו שהוא מוגן בזכויות יוצרים. מכאן שאסור לעשות את הפעולות שיוחדו לבעל הזכות ללא קבלת רשות מבעל הזכויות. צריך להיזהר עם בלוגים, כי הבלוגר עצמו עלול להיות מפר, לכן צריך לפתוח טוב טוב את העיניים, לראות ממי מורידים. מומלץ מאד לשמור תיעוד מה הורדת ומאיפה, כדי שאם צד שלישי תובע אותך, תוכלי לטעון את הגנת המפר התמים. צריך לדעת שיש בחוק פעולות מוגנות. לא כל שימוש ללא רשות אסור. כך למשל, ראי סעיפים 18 -19 לחוק (אבל יש עוד לא רק הסעיפים האלה) שימושים מותרים 18. על אף הוראות סעיף 11, עשיית הפעולות המפורטות בסעיפים 19 עד 30 מותרת בתנאים המפורטים באותם סעיפים ולשם השגת המטרות המפורטות בהם, אף בלא קבלת רשות מבעל זכות היוצרים ובלא תשלום תמורה, ולעניין הפעולות המפורטות בסעיף 32 – בתמורה ובהתאם להוראות אותו סעיף. שימוש הוגן 19. (א) שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. (ב) לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין היתר, כל אלה: (1) מטרת השימוש ואופיו; (2) אופי היצירה שבה נעשה השימוש; (3) היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה; (4) השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה. (ג) השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב שימוש לשימוש הוגן. לדעתי האישית, כל המכללות והגופים שמלמדים מקצועות כגון תקשורת חזותית, בניית אתרים וכד', נוהגים בחוסר אחריות, בכך שמקנים לסטודנטים את הכלים המקצועיים לעבוד אך לא מלמדים אותם את אפילו יסודות בקניין רוחני . ברור שלא כל י שלמד גרפיקה או פוטושופ או תכנות או בניית אתרים צריך להפוך לעו"ד מומחה לקניין רוחני, אך יש איזשהו מינימום שהיה רצוי ללמד, איזשהו קורס של 2-6 הרצאות. הדרך השניה היא כמובן להיעזר במידע ברשת כולל פורומים כמו הפורום שאני מנהל למשל (טוב אני מנהל בתפוז אז מותר לי לקדם, לא?) הדרך השלישית היא למי שעובד/מנהל עסק, את הדילמות העיקריות צריך להביא ליעוץ פרטני אצל עו"ד.
 
רשיונות

רשיונות הם חוזים ועולם הרישוי (licensing) הוא די מורכב. הרשיון מוענק ע"י בעל הזכויות לאדם אחד או ארגון אחד או לציבור כולו. ברשיון, בעל הזכויות קובע מה הוא מרשה למשתמש לעשות, מבין הפעולות שיוחדו לו בתוך אגד הזכויות הקרוי זכות יוצרים. כתיבת רשיון מחייבת ידע מקצועי וניסיון. כאשר בעל זכויות רוצה לאפשר לציבור לעשות פעולות שיוחדו לו, הוא צריך לחשוב על כל מיני היבטים. למשל: האם את רוצה לעניק את הרשיון לכל העולם? אולי יש מדינות שאני לא רוצה להעניק להם? האם את רוצה להעניק לזמן בלתי מוגבל או שאני רוצה להעניק רק לזמן מסויים? האם את רוצה להעניק רשיון להעתיק, אך לא לעשות שינויים או יצירות נגזרות. האם את רוצה להעניק רשות לעשות שימוש מסחרי? האם את רוצה לאפשר לעצמך לבטל את הרשיון או ההיפך, שהרשיון יהיה בלתי הדיר? האם את רוצה לעשות הפצה דיגיטלית בתשלום? לפי מה יהיה התשלום? לפי הרזולוציה. לפי מספר העותקים. לפי סוג השימוש? למשל, את עושה עבודה מסחרית, שצריכה לפרסם משקה קל. האם את רוצה לתת רשיון לאריזות ולמדבקות שעל הבקבוקים? תשלום לפי בקבוק? האם את רוצה תשלום נפרד לשלטי חוצות? למקררים בחנויות מכולת? למשאיות של המובילים? לעיתונות? האם המחיר יהיה תשלום חד פעמי או שאת רוצה לקבל תמלוגים מכל עותק ועותק מורשה? בודאי שאיני יכול לתאר לך את כל הרשיונות או להסביר אותם, אני יכול להפנות אותך להסבר קצר על רשיונות ה CC.
 

פלכשמה

New member
נניח שערכתי מצגת בפוורפויינט

סתם כך, לשם שעשוע והתנסות באפשרויות הפוורפויינט ושלחתי אותה למייל של כמה חברים וידידים לקבלת תגובות. החברים הפיצו את המצגת הלאה. לי אין שום רווח, לא מיידי ולא עקיף, מהפצת המצגת. שאלות: 1. האם זה נכלל בהגדרת "שימוש אישי"? 2. האם חלות זכויות יוצרים על מוסיקה, רקעים, תמונות וכו', שהורדתי מהאינטרנט למטרה זו? 3. האם הפיכת מוסיקת MP3 לWAV , זה בגדר הפרת זכות מוסרית? 4. האם לעשות "קרופ" לתמונה שמישהו צילם או צייר, זה בגדר הפרת זכות מוסרית? 4. האם יש קייס לתבוע אותי, על מה ובאיזה סכום? 5. אם אתרים כל שהם "מאמצים" מצגת או סרטון שערכתי, בלי רשותי, באילו צעדים אפשר לנקוט (חוץ מתביעה משפטית)? 6. האם אתר ש"מאמץ" מצגת שערכתי, מפר זכויות יוצרים, למרות שלא כל החומרים במצגת הם שלי? מצטערת שהצפתי בשאלות אבל מאוד לא ברור לי מה מותר ומה אסור
 
מצגת פוורפוינט

1. על פני הדברים, זה לא שימוש אישי. אם כי ראוי לציין שהחוק החדש מכיל מונח: "מספר סביר של עותקים". 2. זכות היוצרים היא זכות קניינית והיא דומה במהותה לזכות הבעלות במטלטלין. כפי שיש מטלטלין יכולים להיות בבעלות מישהו או לא, כך גם יצירות. הבגדים שאת לובשת כרגע, הם בבעלותך? בואי נגיד לצורך העניין שכן המחשב ממנו התחברת לפורום הוא בבעלותך? בואי נגיד לצורך העניין שהתחברת מתוך מחשב של המעביד שלך (ברשות). כפי שיש לך זכות בעלות בבגדים שלך, כל עוד שלא מכרת אותם, לא תרמת אותם, לא נתת אותם במתנה ולא הורשת אותם. וכפי שהמחשב הוא בבעלות המעביד כל עוד לא מכר, תרם, הוריש, איבד את הזכות עקב פירוק חברה וכד', כך גם זכות היוצרים. זה לא איזה רמזור שמחליף צבעים. גם זה שיש שימושים מוגנים (כמו השימוש שנניח את עושה במחשב המעביד ברשות) לא מפקיע את הבעלות. 3. שינוי פורמט של קובץ אינו פוגע בזכות היוצרים. השאלה היא מה את עושה עם הקובץ שהעתקת, כי המרת הפורמט היא גם העתקת יצירה. 4. השאלה מה את עושה עם הקובץ החדש. (התמונה שעברה קרופ) 4 השני: באיזה עניין? 5. קודם כל, אפשר לאמץ קטינים, איני יודע מה זה לאמץ מצגת או סרטון. אני כן יודע מה זה להעתיק, אני כן יודע מה זה לתת קישור, ואני יודע מה זה לעשות מסגור (framing לצילום embedding לקובץ וידאו) השאלה מה נעשה ואיך נעשה. העתקה ללא רשות אסורה, פריימינג ואמבדינג אינם אסורים אם נעשו בצורה שאינה מטעה. 6. כמו שכתבתי לך ל "5" תלוי מה הוא עושה. אם הוא מעתיק יצירה שלך ללא רשות ולא במסגרת הפעולות המותרות או המוגנות אזי הוא פוגע בזכויות היוצרים שלך. אם המצגת שלך כשלעצמה היא "קובץ מפר" כי היא מכילה קבצים המפרים זכויות צד שלישי, אזי אותו אתר פוגע גם בזכויות שלך וגם בזכויות של הצד השלישי.
 
ערב טוב

אשתדל לענות על כל השאלות, מתנצל מראש על טעויות הקלדה וגם על כך שאופיו של האירוח מחייב תשובות מהירות ולא ניתן לתת תמיד תשובה מעמיקה. חלק מהתשובות מצריכות הנחת תשתית משפתית שחסרה כאן אך אני מקווה שאצליח לתת תשובות מובנות. למי שרוצה להבין יותר, אמליץ מראש להעיין בחוק זכות יוצרים החדש ו בכל תשובה בה אכתוב "החוק" או "בחוק" או "לחוק", הכוונה היא לחוק זה. מי שלא מבין את התשובה מומלץ להגיב בשאלות הבהרה, אך מנסיון, איני בטוח שאוכל להגיב על הכל תוך כדי האירוע ואנסה לתת כמה שיותר תשובות, עם עדיפות למי ששאל מראש.
 

bigjack

New member
שאלה לגבי תמונות ומתכונים בבלוגים

לי יש בלוג כאן בתפוז שעוסק במתכונים שרובם המכריע פיתוחים שלי עם צילומים מושקעים. לאחרונה צצה תופעה ברשת (ביחוד באתר ספציפי) שבמודע מעתיקים תמונות מהבלוג ומצמידים אותם למתכונים דומים שלהם או של אחרים. לפעמים נותנים קרדיט ולפעמים לא... באותו האתר המנהל\בעלים לא הבין למה אני כועס שביקשתי שיוריד את התמונות.. האם זה חוקי מצידם? ואם לא האם אפשר לעשות משהו נגד זה או שחבל על המאמצים? תודה צחי בחתימה שלי יש קישור לבלוג במידה ותרצה להתרשם או לקבל מושג.
 
בהחלט יש מה לעשות

העתקת צילום מקורי שלך מהווה לכאורה פגיעה בזכות היוצרים שלך, ואי מתן קרדיט מהווה לכאורה פגיעה בזכות המוסרית שלך, רק צריך לשים לב טוב שזו אכן העתקה ולא מסגור. ניתן להגיש תביעה, רק צריך לפנות לעו"ד שמתמחה בזכויות יוצרים ובדיני אינטרנט כי צריך להכין את התיק כמו שצריך ולהכין את הראיות. בצבא אמרו פעם שמי שלא מבין דרך הראש מבין דרך הרגליים, בנושא שאנחנו מדברים, מי שמפר עלול להבין דרך חשבון הבנק ולשכת ההוצאה לפועל.
 
למעלה