איפה 'אירגוני זכויות האדם' של הסמאל הדואגים ל'חופש הפולחן'

איפה 'אירגוני זכויות האדם' של הסמאל הדואגים ל'חופש הפולחן'

של הקליינטיות שלהם המניחות תפילין 7ומכרכרות בכותל תחת אקיבוש אגזעני?

בטח יתערבו למען הנערים היהודיים שרוצים להקריב קורבן פסח בהר המוריה וכוחות הדיכוי של משטרת הערסים של החונטה המשפטית מתעללים בהם בניגוד לחוק.
 
למעלה