איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה של עובדת

startyourday

New member
איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה של עובדת במהלך טיפולי פוריות

מהו הזכויות של עובדת שנפגעה הכנסתה?
מהן זכויות העובדת במקרה זה וכיצד יכולה לפעול?
תודה על הסיוע והעזרה
 
נערך לאחרונה ב:
שאלתך אינה ברורה דיה.
מכח חוק עבודת נשים, חל איסור על מעסיק (המעסיק עובדת מעל חצי שנה) בפגיעה בהיקף משרתה ובשכרה ככל שהינה בהיריון.
החובה חלה אף במקרה של טיפולי פוריות, בסייגים (לא ציינת אם הם חלים - תלוי במספר הילדים, במשך הטיפולים וכו').
בעניינך, אין מדובר בפגיעה בפועל אלא במניעת הטבה שהובטחה והוסכמה.
יש לבחון את כלל הנסיבות, לרבות השאלה האם הפרת ההבטחה נובעת מההיריון אם לאו.
אין תשובה חד משמעית לשאלתך, כי מצד אחד אין מדובר בהרעה בפועל (אלא במניעת הטבה) וככל שניראה שההפרה אינה בשל ההיריון (לא ציינת אחרת). במקרה כזה ממילא הממונה על עבודת נשים עשויה לאשר את אי העלה (מחמת העדר קשר להיריון).
מצד שני, אכן בפועל מדובר בהרעה ביחס לזכות שהובטחה.
ככל שמדובר במעסיק זהיר, למען הזהירות כדאי לו לפנות לממונה על עבודת נשים לקבלת אישורה, שצפוי להינתן ככל שמדובר בשיקולים כלכליים ורוחביים מצידו של המעסיק (לא פירטת).
הדרך לאכיפת המוסכם מצידך הינה אך ורק באמצעות ביה"ד לעבודה ובהעברת ההבטחה ובדיקת נסיבות ההבטחה והפרתה לשיקול דעתו (כאמור - לא פירטת די לעניין זה - נסיבות ההבטחה, נסיבות ההפרה).
 
למעלה