אינטיפאדה בירושלים ?מה פתאום ?המנהיגים אמרו שאין .מגעילים !

למעלה