אין לי כוונה רעה נגד אנשים

אני לא רוצה לנצל, ולא רלוונטי שאני יכול כי אני לא רוצה. כשחושדים שלמישהו יש כוונה לתקוף, מתרחקים ממנו. אני לי כוונה לתקוף ולקחת. אני יוצר קשרים בדרך מכובדת.
 
למעלה