אילו מקרים אינם מתאימים לגישור-דיון ראשון

מצב
הנושא נעול.
אילו מקרים אינם מתאימים לגישור-דיון ראשון

אילו מקרים אינם מתאימים לגישור-דיון ראשון
בעקבות פניית מהגרת לעזרה והכוונה . מתי אנחנו כמגשרים מחליטים כי התיק אינו מתאים לגישור? ישנם קריטריונים הקבועים בחוק כמו למשל תיקים פליליים, אבל גם כאן ישנה הבחנה במידת החומרה וסוג העבירה. בואו ננסה למקד ולהבחין כדי שהציבור ירוויח ידע!
 
מקרים שמתאימים ואינם מתאימים לגישור

אילו מקרים אינם מתאימים לגישור-דיון ראשון
בעקבות פניית מהגרת לעזרה והכוונה . מתי אנחנו כמגשרים מחליטים כי התיק אינו מתאים לגישור? ישנם קריטריונים הקבועים בחוק כמו למשל תיקים פליליים, אבל גם כאן ישנה הבחנה במידת החומרה וסוג העבירה. בואו ננסה למקד ולהבחין כדי שהציבור ירוויח ידע!
מקרים שמתאימים ואינם מתאימים לגישור
באופן כללי, שני צדדים פונים להליך גישור כאשר קיימת מחלוקת ביניהם והם מעוניינים לפתור אותה. הם פונים למגשר כאשר הם רוצים לתת סיכוי לפתרון מהיר ונעים יותר מאשר בתי משפט. המטרה של שני הצדדים הינה להגיע להסכם ביניהם. ההסכם מקבל תוקף משפטי, מתוקף חוק החוזים. במידה והם רוצים, הם יכולים לפנות לבית המשפט, שיתן להסכם תוקף של פסק דין. כאשר תיקים מגיעים לבית המשפט, לעיתים הם מופנים לגישור ע"י שופט/רשם (צוי מניעה)/מנ"ת (מחלקה לניתוב תיקים) הליך הגישור מעוגן בסעיף 79 לתקנות סדר דין אזרחי. מכאן, שגישור מטפל בתיקים אזרחיים. הוא אינו מטפל בתיקים פליליים, בגלל שאין גישור בתקנות סדר דין פלילי. (אולם, במקרים של בני נוער עבריינים, ישנה אפרות לפנות להליך של גישור, אך ורק אם הנאשם מביע חרטה אמיתית ומסכים שעובד סוציאלי ילווה אותו לשיקום). למשל, דוגמא להליך גישור - תאונת דרכים קשה. שני הצדדים יכולים לפנות להליך גישור כדי להסדיר את גובה הפיצויים, אולם אין הם יכולים לקבוע, וגם המגשר, כמובן אינו יכול לקבוע אם הצד הפוגע יקבל נקודות או שלילה בגין העבירה שביצע, שכן זה בסמכות המדינה בלבד. דרך אגב, גישור בנושאים פליליים, קיים היום בארה"ב. בנושאים של גישור משפחה: בדרך כלל צדדים פונים למגשר, כאשר ישנה מחלוקת והצדדים רוצים להגיע לפתרון או הסכם. למשל, גישור גרושין - הצדדים שמעונינים להתגרש פונים למגשר ולא להליך שיפוטי, היות והם מעוניינים לסיים את הקישר ביניהם בצורה יפה ככל הניתן, (במיוחד כאשר לזוג ילדים) ניתן לפנות להליך של גישור במקרים של הסכמי ממון, מחלוקות בעקבות ירושות וכד'. גישור אינו מחליף, ואינו בא במקום ייעוץ נשואין או פסיכולוג (כאשר שני הצדדיים אינם יודעים אם הם מעונינים להמשיך את הקשר ביניהם או לא, למשל) המקרים של אלימות במשפחה - יש לפנות לשרותי הרווחה, ולא להליך של גישור.
 
מקרים שאינם מתאימים לגישור

מקרים שמתאימים ואינם מתאימים לגישור
באופן כללי, שני צדדים פונים להליך גישור כאשר קיימת מחלוקת ביניהם והם מעוניינים לפתור אותה. הם פונים למגשר כאשר הם רוצים לתת סיכוי לפתרון מהיר ונעים יותר מאשר בתי משפט. המטרה של שני הצדדים הינה להגיע להסכם ביניהם. ההסכם מקבל תוקף משפטי, מתוקף חוק החוזים. במידה והם רוצים, הם יכולים לפנות לבית המשפט, שיתן להסכם תוקף של פסק דין. כאשר תיקים מגיעים לבית המשפט, לעיתים הם מופנים לגישור ע"י שופט/רשם (צוי מניעה)/מנ"ת (מחלקה לניתוב תיקים) הליך הגישור מעוגן בסעיף 79 לתקנות סדר דין אזרחי. מכאן, שגישור מטפל בתיקים אזרחיים. הוא אינו מטפל בתיקים פליליים, בגלל שאין גישור בתקנות סדר דין פלילי. (אולם, במקרים של בני נוער עבריינים, ישנה אפרות לפנות להליך של גישור, אך ורק אם הנאשם מביע חרטה אמיתית ומסכים שעובד סוציאלי ילווה אותו לשיקום). למשל, דוגמא להליך גישור - תאונת דרכים קשה. שני הצדדים יכולים לפנות להליך גישור כדי להסדיר את גובה הפיצויים, אולם אין הם יכולים לקבוע, וגם המגשר, כמובן אינו יכול לקבוע אם הצד הפוגע יקבל נקודות או שלילה בגין העבירה שביצע, שכן זה בסמכות המדינה בלבד. דרך אגב, גישור בנושאים פליליים, קיים היום בארה"ב. בנושאים של גישור משפחה: בדרך כלל צדדים פונים למגשר, כאשר ישנה מחלוקת והצדדים רוצים להגיע לפתרון או הסכם. למשל, גישור גרושין - הצדדים שמעונינים להתגרש פונים למגשר ולא להליך שיפוטי, היות והם מעוניינים לסיים את הקישר ביניהם בצורה יפה ככל הניתן, (במיוחד כאשר לזוג ילדים) ניתן לפנות להליך של גישור במקרים של הסכמי ממון, מחלוקות בעקבות ירושות וכד'. גישור אינו מחליף, ואינו בא במקום ייעוץ נשואין או פסיכולוג (כאשר שני הצדדיים אינם יודעים אם הם מעונינים להמשיך את הקשר ביניהם או לא, למשל) המקרים של אלימות במשפחה - יש לפנות לשרותי הרווחה, ולא להליך של גישור.
מקרים שאינם מתאימים לגישור
איריס כותבת: "אולם, במקרים של בני נוער עבריינים, ישנה אפרות לפנות להליך של גישור, אך ורק אם הנאשם מביע חרטה אמיתית ומסכים שעובד סוציאלי ילווה אותו לשיקום". יש היום הליך נוסף הנושק לתחום הגישור ומוכר הן לגורמי החוק (משטרה, בתי משפט וקציני מבחן) והן לגורמי הרווחה והחינוך. הליך זה נקרא "קבוצת דיון משפחתית" (קדם). שיאו של התהליך הוא במפגש של פוגע, נפגע, משפחותיהם ואנשי טיפול ואכיפה (היוועדות). ממפגש זה יוצאים עם תוכנית תיקון ופיצוי באחריות משפחת הפוגע ובבקרה של אנשי הטיפול. שיטה זו אינה טיפול אלא הליך המאפשר תיקון וטיפול. התערבות זו היא מהתערבויות הצדק המאחה. כך שגם במקומות בהם לא מתאפשר הליך של גישור יש עדיין אפשרויות נוספות שאפשר לבדוק את התאמתן לגופו של כל מקרה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה