איך קבעו שזו מחלה גנטית ולא סתם סרטן כמחלה המטולוגית?

למעלה