איך נקבעת הביתיות בסדרת הגמרב NBA?

הקב' עם המאזן הטוב יותר זוכה ביתרון

הביתיות במידה ויש צורך 2 מש' מארחת הקב' עם היתרון הטוב יותר, 3 בחוץ, ו-2 בבית אם יש צורך
 
למעלה