איך נפטרים מחתול רחוב?

איך נפטרים מחתול רחוב?

טוב, ברור שלא אני רוצה לדעת, זה הוא שואל, ילדי הבנין מאכילים את החתולה והוא רוצה לפנות לעיריה ש"תסיר" את הבעיה
 
למעלה