איך הצעת רכש במחיר השוק משפיעה על מחיר השוק

מצב
הנושא נעול.
איך הצעת רכש במחיר השוק משפיעה על מחיר השוק

איך הצעת רכש במחיר השוק משפיעה על מחיר השוק
לאורך זמן ממושך (בכמות משמעותית נאמר 85% מהני"ע הרשומות למסחר בבורסה) ? אם אני חברה, וגייסתי בבורסה 100 ש"ח על ידי כך שהנפקתי 100 יחידות של אגרות חוב שכל אחת נסחרת בבורסה ב 1 שקל לכל יחידה (100 יחידות של אגרות חוב כפול שקל, זה אומר שקיבלתי הלוואה של 100 ש"ח מסך כל 100 יחידות אג"ח שהנפקתי). האגרות חוב נסחרות בבורסה, לכן השוק (קניה ומכירה) משפיע על שער האגרת חוב. כעת, השער הוא 98 אגורות (רק לצורך הדוגמה כמובן) ברגעים אלה. והנה, אני כחברה שהנפיקה את אגרות החוב (נעזוב עכשיו את מגבלות החוק, כי כאמור המספרים הם רק לצורך הדוגמה), מעוניינת להיכנס לבורסה (נאמר דרך חשבון של סוחר עצמאי, ושוב עזבו את מגבלות החוק נניח שזה מותר, זה רק לצורך הדוגמה), ורואה שהקונה הראשון מציע לקנות יחידה אחת במחיר לימיט של 98 אגורות ליחידת אגרת חוב, שזהו לימיט שסביבו אגרות החוב נסחרו במשך יומיים לפני כן (98 אגורות הוא מחיר השוק), ואז אני שם הצעת קניה באותו מחיר לימיט של השוק ולפקודת הקניה הזאת מבקש לקנות כמות של 85 יחידות מאגרות החוב בלימיט ממושך של של שנה ברציפות, כלומר 12 חודשים. כאמור, זו פקודת קניה בלימיט של מחיר השוק, (שהנו 98 אגורות ליחידה). יש בבורסה 100 יחידות של אגרות חוב שהנפקתי. זהו חוב שלי כלפי ציבור המשקיעים. הצעתי לקנות במחיר השוק בפקודת לימיט ממושכת של 12 חודשים, והפקודה נמצאת בשוק במשך 12 חודשים באופן רגיל. השאלה שלי אם אחרי 8 חודשים אנחנו באים לבדוק מה קרה למחיר. מה יותר סביר, שאגרת החוב נסחרת ביותר מ 98 אגורות או בפחות מ 98 אגורות ליחידה ? הרעיון שאני מנסה להבין הוא האם הצעת רכש, במחיר השוק, אבל בפקודת לימיט מאוד ממושכת של 12 חודשים, ובכמות מאוד גדולה (85% מאגרות החוב הרשומות למסחר בבורסה), תגרום לעליית שערי האג"ח או לירידת שערי האג"ח ? זה הרעיון שאני רוצה להבין.
 

חגי

New member
הרבה מלל על מעט מדי נתונים

איך הצעת רכש במחיר השוק משפיעה על מחיר השוק
לאורך זמן ממושך (בכמות משמעותית נאמר 85% מהני"ע הרשומות למסחר בבורסה) ? אם אני חברה, וגייסתי בבורסה 100 ש"ח על ידי כך שהנפקתי 100 יחידות של אגרות חוב שכל אחת נסחרת בבורסה ב 1 שקל לכל יחידה (100 יחידות של אגרות חוב כפול שקל, זה אומר שקיבלתי הלוואה של 100 ש"ח מסך כל 100 יחידות אג"ח שהנפקתי). האגרות חוב נסחרות בבורסה, לכן השוק (קניה ומכירה) משפיע על שער האגרת חוב. כעת, השער הוא 98 אגורות (רק לצורך הדוגמה כמובן) ברגעים אלה. והנה, אני כחברה שהנפיקה את אגרות החוב (נעזוב עכשיו את מגבלות החוק, כי כאמור המספרים הם רק לצורך הדוגמה), מעוניינת להיכנס לבורסה (נאמר דרך חשבון של סוחר עצמאי, ושוב עזבו את מגבלות החוק נניח שזה מותר, זה רק לצורך הדוגמה), ורואה שהקונה הראשון מציע לקנות יחידה אחת במחיר לימיט של 98 אגורות ליחידת אגרת חוב, שזהו לימיט שסביבו אגרות החוב נסחרו במשך יומיים לפני כן (98 אגורות הוא מחיר השוק), ואז אני שם הצעת קניה באותו מחיר לימיט של השוק ולפקודת הקניה הזאת מבקש לקנות כמות של 85 יחידות מאגרות החוב בלימיט ממושך של של שנה ברציפות, כלומר 12 חודשים. כאמור, זו פקודת קניה בלימיט של מחיר השוק, (שהנו 98 אגורות ליחידה). יש בבורסה 100 יחידות של אגרות חוב שהנפקתי. זהו חוב שלי כלפי ציבור המשקיעים. הצעתי לקנות במחיר השוק בפקודת לימיט ממושכת של 12 חודשים, והפקודה נמצאת בשוק במשך 12 חודשים באופן רגיל. השאלה שלי אם אחרי 8 חודשים אנחנו באים לבדוק מה קרה למחיר. מה יותר סביר, שאגרת החוב נסחרת ביותר מ 98 אגורות או בפחות מ 98 אגורות ליחידה ? הרעיון שאני מנסה להבין הוא האם הצעת רכש, במחיר השוק, אבל בפקודת לימיט מאוד ממושכת של 12 חודשים, ובכמות מאוד גדולה (85% מאגרות החוב הרשומות למסחר בבורסה), תגרום לעליית שערי האג"ח או לירידת שערי האג"ח ? זה הרעיון שאני רוצה להבין.
הרבה מלל על מעט מדי נתונים
לא כתבת דבר על מצבה של החברה שגייסה 10 שקל. אולי מצבה העסקי הדרדר עקב תביעה ייצוגית על סך מליון שח?(במקרה זה סביר להניח שישארו כמה אומללים- 15 במספר שינסו למכור את האגח ב 50 אגורות וכנראה גם בפחות) אולי חזרנו בזמן או שסיטואציית סוף 2008 חזרה ואז שוב- 15 אומללים שנתקעו עם הסחורה ינסו למכור גם ב 20 אגורות ואולי בכלל אנחנו בינואר 2011 ואז הציבור רוכש מכל הבא ליד ...גם אגחים של שטראוס סדרה ג' בתשואה נמוכה מתשואת מקמ ל 10 חודשים ואז סביר להניח שהאגח יסחר גם ב 110 בזכות הרצה של קרן נאמנות שהצליחה להשתלט על הרב הסחיר של הסדרה. בקיצור - הסיפור נחמד אבל בעולם האמיתי המציאות מורכבת יותר מהצעת רכש של 85% במחיר 98
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה