איך אתמצת את המקרה והטענות שלי

מצב
הנושא נעול.
איך אתמצת את המקרה והטענות שלי

איך אתמצת את המקרה והטענות שלי
במשך תקופה ארוכה (שנים) נתתי שירות מסוים לבנאדם שסיכמתי איתו שהתמורה שיתן לי לעבודות שאני מבצעת עבורו תהיה בכך שיפתח שירכוש עבורי מוצרים בגובה התמורה. הבנאדם הטעה אותי וגרם לי להאמין שהוא קיים את חובתו, ואחרי הרבה זמן (כמעט 8 שנים) הוא טוען שחשבתי שזה שלי, הוא טוען שקנה לעצמו את המוצרים האלה וכך גילתי רק עכשיו שהוא הפר את הסכם העבודה ביננו כי לא קיבלתי את התמורה שעליה סיכמנו לעבודה שסיפקתי לו. ידוע לי שאין התיישנות על זכותי לתבוע את שכרי כי עילת תביעתי נולדה נולדה רק כעת הואיל ורק כעת גילתי שהבנאדם הפר את מה שסוכם. האם אוכל לתבוע אותו על הלנת שכר ? רציתי מאוד לנסות למקסם את כל שעות העבודה לאורך השנים שבהן עבדתי ונתתי שירותים לבנאדם אבל הדבר לא מציאותי ולא ניסיון יהיה שרירותי ורק יעורר מחלוקות רבות שלא ניתן יהיה לצאת מהן וגם אין טעם להיכנס לזה כאשר סוכמה כבר התמורה באופן מפורש. הכנתי כתב תביעה לבית הדין לעבודה ובא כתבתי על שהבנאדם היה: 1. חסר תום לב 2. הפר את מה שסוכם ביננו ואני אכתוב שהוא הפר חובת נאמנות כלפי והונה אותי להאמין שהוא נתן לי את התמורה אבל אני לא יודעת איך לכתוב כי הוא היה אמור לקנות לי בזה מוצרים ועל ידי רכישת מוצרים עבורי נותן לי את התמורה שמגיעה לי ולא עשה את זה ואני לא יודעת איך לכתוב את זה. אני רוצה לכתוב עוד עילות מדיני העבודה שהוא התחום שלכם ואני לא יודעת איך לכתוב ומה בדיוק. רציתי לדעת האם תוכלו לתת לי פס"ד או מקרים שבהם המעסיק סחט את העובד כמעט באותן שיטות ובאותו הסכם שהיה לי עם הבנאדם הזה כדי שאני אצליח לתמצת בקיצור ולענין לבית הדין לעבודה את מה שקרה ביננו כך ששופט שישמע ויקרא אותי יבין על מה לחייב את המעסיק הזה. תודה מקרב לב,
 
המטרה שלי

איך אתמצת את המקרה והטענות שלי
במשך תקופה ארוכה (שנים) נתתי שירות מסוים לבנאדם שסיכמתי איתו שהתמורה שיתן לי לעבודות שאני מבצעת עבורו תהיה בכך שיפתח שירכוש עבורי מוצרים בגובה התמורה. הבנאדם הטעה אותי וגרם לי להאמין שהוא קיים את חובתו, ואחרי הרבה זמן (כמעט 8 שנים) הוא טוען שחשבתי שזה שלי, הוא טוען שקנה לעצמו את המוצרים האלה וכך גילתי רק עכשיו שהוא הפר את הסכם העבודה ביננו כי לא קיבלתי את התמורה שעליה סיכמנו לעבודה שסיפקתי לו. ידוע לי שאין התיישנות על זכותי לתבוע את שכרי כי עילת תביעתי נולדה נולדה רק כעת הואיל ורק כעת גילתי שהבנאדם הפר את מה שסוכם. האם אוכל לתבוע אותו על הלנת שכר ? רציתי מאוד לנסות למקסם את כל שעות העבודה לאורך השנים שבהן עבדתי ונתתי שירותים לבנאדם אבל הדבר לא מציאותי ולא ניסיון יהיה שרירותי ורק יעורר מחלוקות רבות שלא ניתן יהיה לצאת מהן וגם אין טעם להיכנס לזה כאשר סוכמה כבר התמורה באופן מפורש. הכנתי כתב תביעה לבית הדין לעבודה ובא כתבתי על שהבנאדם היה: 1. חסר תום לב 2. הפר את מה שסוכם ביננו ואני אכתוב שהוא הפר חובת נאמנות כלפי והונה אותי להאמין שהוא נתן לי את התמורה אבל אני לא יודעת איך לכתוב כי הוא היה אמור לקנות לי בזה מוצרים ועל ידי רכישת מוצרים עבורי נותן לי את התמורה שמגיעה לי ולא עשה את זה ואני לא יודעת איך לכתוב את זה. אני רוצה לכתוב עוד עילות מדיני העבודה שהוא התחום שלכם ואני לא יודעת איך לכתוב ומה בדיוק. רציתי לדעת האם תוכלו לתת לי פס"ד או מקרים שבהם המעסיק סחט את העובד כמעט באותן שיטות ובאותו הסכם שהיה לי עם הבנאדם הזה כדי שאני אצליח לתמצת בקיצור ולענין לבית הדין לעבודה את מה שקרה ביננו כך ששופט שישמע ויקרא אותי יבין על מה לחייב את המעסיק הזה. תודה מקרב לב,
המטרה שלי
המטרה שלי בתביעה נגדו היא שאני דורשת החזר תמורה על שירותים ועבודות שביצעתי לפני שנים רבות שלא שולמה לי עליהן תמורה והמעסיק העלים והסתיר ממני את העובדה שהוא למעשה לא שילם לי שום תמורה כדי שלא אהיה מודעת להפרת חובתו לשלם לי שכר (תמורה). זוהי המטרה הסופית.
 
תשובה

איך אתמצת את המקרה והטענות שלי
במשך תקופה ארוכה (שנים) נתתי שירות מסוים לבנאדם שסיכמתי איתו שהתמורה שיתן לי לעבודות שאני מבצעת עבורו תהיה בכך שיפתח שירכוש עבורי מוצרים בגובה התמורה. הבנאדם הטעה אותי וגרם לי להאמין שהוא קיים את חובתו, ואחרי הרבה זמן (כמעט 8 שנים) הוא טוען שחשבתי שזה שלי, הוא טוען שקנה לעצמו את המוצרים האלה וכך גילתי רק עכשיו שהוא הפר את הסכם העבודה ביננו כי לא קיבלתי את התמורה שעליה סיכמנו לעבודה שסיפקתי לו. ידוע לי שאין התיישנות על זכותי לתבוע את שכרי כי עילת תביעתי נולדה נולדה רק כעת הואיל ורק כעת גילתי שהבנאדם הפר את מה שסוכם. האם אוכל לתבוע אותו על הלנת שכר ? רציתי מאוד לנסות למקסם את כל שעות העבודה לאורך השנים שבהן עבדתי ונתתי שירותים לבנאדם אבל הדבר לא מציאותי ולא ניסיון יהיה שרירותי ורק יעורר מחלוקות רבות שלא ניתן יהיה לצאת מהן וגם אין טעם להיכנס לזה כאשר סוכמה כבר התמורה באופן מפורש. הכנתי כתב תביעה לבית הדין לעבודה ובא כתבתי על שהבנאדם היה: 1. חסר תום לב 2. הפר את מה שסוכם ביננו ואני אכתוב שהוא הפר חובת נאמנות כלפי והונה אותי להאמין שהוא נתן לי את התמורה אבל אני לא יודעת איך לכתוב כי הוא היה אמור לקנות לי בזה מוצרים ועל ידי רכישת מוצרים עבורי נותן לי את התמורה שמגיעה לי ולא עשה את זה ואני לא יודעת איך לכתוב את זה. אני רוצה לכתוב עוד עילות מדיני העבודה שהוא התחום שלכם ואני לא יודעת איך לכתוב ומה בדיוק. רציתי לדעת האם תוכלו לתת לי פס"ד או מקרים שבהם המעסיק סחט את העובד כמעט באותן שיטות ובאותו הסכם שהיה לי עם הבנאדם הזה כדי שאני אצליח לתמצת בקיצור ולענין לבית הדין לעבודה את מה שקרה ביננו כך ששופט שישמע ויקרא אותי יבין על מה לחייב את המעסיק הזה. תודה מקרב לב,
תשובה
יש התיישנות על תביעה לשכר עבודה (7 שנים) ועל הלנת שכר (3 שנים). לא כל כך ברור לי מדוע גילית רק עכשיו שלא קיבלת את התמורה. לא מכירה פסיקה עם מקרה דומה, ונראה לי שאת לא זקוקה לכך. אם את סבורה שאותו אדם חייב לך משהו, הכינו תביעה, את יכולה להוריד טופס מהדף נראשי של הפורום ולהוסיף נייר ובו תספרי ביתר פירוט את העובדות, והגישי לבית הדין לעבודה.
 
בכל זאת עזרתך חשובה לי

תשובה
יש התיישנות על תביעה לשכר עבודה (7 שנים) ועל הלנת שכר (3 שנים). לא כל כך ברור לי מדוע גילית רק עכשיו שלא קיבלת את התמורה. לא מכירה פסיקה עם מקרה דומה, ונראה לי שאת לא זקוקה לכך. אם את סבורה שאותו אדם חייב לך משהו, הכינו תביעה, את יכולה להוריד טופס מהדף נראשי של הפורום ולהוסיף נייר ובו תספרי ביתר פירוט את העובדות, והגישי לבית הדין לעבודה.
בכל זאת עזרתך חשובה לי
גיליתי רק עכשיו ולא קודם לכן שהוא לא נתן לי תמורה כי היתה ביננו הסכמה שהוא ישמור לי את שכרי אצלו כפיקדון והוא סיפר לי שהוא אכן כבר נתן לי את שכרי ושומר לי את שכרי אצלו. לא רק שהוא העלים ממני שהוא לא שילם לי את שכרי אלא גרם לי לחשוב שהוא כבר שילם לי את שכרי וכך הטעה אותי. לא נראה לי שעל פי הצדק צריך לתת לו להנות מטענת התיישנות כשהוא גרם להתיישנות על ידי ההונאות שלו ולא רק זה אלא גם השיג עבדות ממני ועבדות בישראל זה דבר אסור ובטח שלא בשיטה הזאת. אבל אני אדם פשוט ורוצה לכתוב את זה בתמציתיות בטופס תביעה לשכר עבודה את כל העילות האלה שאני לא יודעת להגדיר אותן בתביעה בתמציתיות. מה שבטוח שלא אוותר על התיישנות שלא רלוונטיות לי. יעזור לי אפילו אם תכתבו לי מה בעצם קרה לי ואז מזה אבין איך לתמצת. תודה מראש.
 
תשובה

בכל זאת עזרתך חשובה לי
גיליתי רק עכשיו ולא קודם לכן שהוא לא נתן לי תמורה כי היתה ביננו הסכמה שהוא ישמור לי את שכרי אצלו כפיקדון והוא סיפר לי שהוא אכן כבר נתן לי את שכרי ושומר לי את שכרי אצלו. לא רק שהוא העלים ממני שהוא לא שילם לי את שכרי אלא גרם לי לחשוב שהוא כבר שילם לי את שכרי וכך הטעה אותי. לא נראה לי שעל פי הצדק צריך לתת לו להנות מטענת התיישנות כשהוא גרם להתיישנות על ידי ההונאות שלו ולא רק זה אלא גם השיג עבדות ממני ועבדות בישראל זה דבר אסור ובטח שלא בשיטה הזאת. אבל אני אדם פשוט ורוצה לכתוב את זה בתמציתיות בטופס תביעה לשכר עבודה את כל העילות האלה שאני לא יודעת להגדיר אותן בתביעה בתמציתיות. מה שבטוח שלא אוותר על התיישנות שלא רלוונטיות לי. יעזור לי אפילו אם תכתבו לי מה בעצם קרה לי ואז מזה אבין איך לתמצת. תודה מראש.
תשובה
לא הצלחתי להבין מכל מה שכתבת (גם קודם) מדוע כל העניין ארך 8 שנים. אני מציעה לך לפנות לויצ"ו או לנעמ"ת ולקבל מהם ייעוץ משפטי חינם או בתשלום סמלי. הסבירי להם את הדברים והם יסיעו לך להעלות את הסיפור על הכתב.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה