איך אתם מתמודדים

ברכות..

לניק החדש וה``מקורי``.אגב,גמ בתגובה זו אינ שומ וכו`.וכנ.אניודע.כל השמויות זכורות.
 
כלומ..

רק איכ קראת לעצמכ קודמ.והאמ גמ את אולצת להחליפ ניק עקב חסימה אמ כנ,מה כתבת שנחסמת.אמ יורשה לי לשששאול. 1שנכווה.
 
יורשה.

רק רציתי לדעת מי את.האמ נחסמת והחלפת ניק?אמ כנ מה חטאת .תעני לי בבקשה.אפשרי במסר. 1 שנכווה.
 
למעלה