איילת לאש:"זה מה שעשו ערבים למוסך של יהודים בצפון הלילה. שגרע. אפס הרתעה."=ערבים תועדו הלילה יורים על מוסכים בצפון

למעלה