איילה רוצה לאכול שניצל על חשבון אחרים

איילה רוצה לאכול שניצל על חשבון אחרים

לפעמים טוב המשטר של פותנה שלא תאכל החזירה ולאחרים לא ישאר.. עוד מתעקשת הנבויילה
 
למעלה